Kunstfradrag for virksomheder

I 2002 vedtog regeringen en lov om kunstfradrag, som gør det muligt for virksomheder og firmaer (alle med et cvr.nr.) at trække omkostningerne til kunst fra i skatteregnskabet, på lige fod med eksempelvis IT-udstyr og kontorinventar.

Det er med den nye lov muligt at foretage afskrivninger på kunst efter samme regler som gælder for øvrige driftsaktiver.

Der bliver "refunderet" op til 63% af købssummen for privatejede firmaer og 30% af prisen for selskaber, hvilket må siges at give et meget stærkt incitament til at bringe original kunst ind i erhvervslivet til glæde for de mange der dagligt færdes der.

Der er dog visse forudsætninger, som skal være opfyldt for at virksomhederne kan foretage afskrivningerne på kunst.

Se endvidere:
Kulturministeriets hjemmeside samt Skatteministeriets hjemmeside.